CO-2 reductie door Bielheimerbeek

Trias Energetica 

Bielheimerbeek volgt de filosofie van Trias Energetica. Deze filosofie beschrijft een strategie in drie stappen.

  1. Verlaag het energieverbruik door het meest efficiënte was-en droogproces toe te passen. Minder energieverbruik, betekent minder energie die wordt opgewekt!
  2. Gebruik energie optimaal door recycling en duurzame energieopwekking.
  3. Energie moet zo effiënt mogelijk worden opgewekt.

Stap 1 Energieverbruik verminderen

Als er minder energie nodig is, hoeft er ook minder energie te worden opgewekt. Bielheimerbeek verlaagt het energieverbruik door het was-en droogproces te optimaliseren. Wassen op lagere temperatuur in een lager energieverbruik en minder slijtage aan het gewassen kledingstuk. Het drogen op lage temeratuur en het recyclen van warme droge lucht uit de drogers en daarnaast het bepalen van het optimale eindpunt van het droogproces vermindert het energieverbruik en voorkomt het krimpen en daarbij hoge slijtage aan het gedroogde kledingstuk.

Stap 2 Energierecycling

Bielheimerbeek hergebruikt warmte in waswater en drooglucht. Innovaties, zoals wassen op lage temepratuur en geavanceerde water-en warmteterugwinning, zorgen dat het thermische energieverbruik bij Bielheimerbeek voor slechts 10-15% wordt gebruikt in het wasproces. De resterende 85% tot 100% wordt gebruikt in het droogproces.

Stap 3 Resterende energievoorziening

Bij Bielheimerbeek wordt de energievraag door de eerste en tweede stap zo klein mogelijk gemaakt. Daarom kunnen efficiënte kleinschalige systemen worden gebruikt. De heetwatersystemen hebben een zeer hoog rendement en kunnen efficient de laatste energievraag (stap 3) opwekken. Bieheimerbeek heeft stoom als energiedrager geëlimineerd en voorkomt groot energieverlies door condensatie. Waarom stoom opwekken van 180 celsius als je wast op 60 celsius?